In het afgelopen jaar zijn gemiddeld meer expats hun baan kwijt geraakt vanwege Corona. Het is een lastige keuze. Blijven of terug naar huis gaan. Nu ook grote internationale bedrijven in nood verkeren, komt voor hen niet alleen het inkomen maar ook hun verblijfsstatus in gevaar. Nederland telt volgens de laatste cijfers van het CBS ongeveer 383 duizend ‘internationale kenniswerkers’, Dit komt neer op zo’n 4,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Aangezien het verblijfsrecht van expats buiten de EU is gekoppeld aan hun arbeidscontract, moeten ze Nederland verlaten als dat afloopt. Snelontruiming helpt bij de ontruiming van alle soorten woningen. Snelontruiming lost het praktische gedeelte op: spullen inpakken en versjouwen, tapijt of behang verwijderen, gaten in de muren vullen, lampen, gordijnen en gordijnrails verwijderen etc. etc. Snelontruiming biedt opleveringsgarantie. Dit houdt in dat de opleveringsinspectie door de verhuurder voor 100% goedgekeurd zal worden.

Englisch

House Clearance Expats Lost your job, back home? This is especially a problem for expats who have lost their jobs due to the corona crisis. Now that large international companies are also in need, not only their income but also their residence status is at risk. According to the latest figures from Statistics Netherlands, the Netherlands has about 383 thousand “international knowledge workers”. This amounts to about 4.2 percent of the Dutch working population. Since the right of residence of expats outside the EU is linked to their employment contract, they must leave the Netherlands when that expires. Snelontruiming helps evacuate all types of homes. Snelontruimingsolves the practical part: packing and transporting things, removing carpet or wallpaper, filling holes in the walls, removing lamps, curtains and curtain rails, etc. etc. Snelontruiming offers a delivery guarantee. This means that the delivery inspection by the lessor will be 100% approved.

Klantenservice

Helpdesk

Heeft u vragen over uw woningontruiming of verhuizing die u graag telefonisch wilt bespreken? Bel ons gerust. We denken graag met u mee.

  • Uw uitdaging en wensen bespreken
  • Vragen over uw woningontruiming
  • Locatiebezoek plannen

Contact