Wat gebeurt er als u de huur van uw huurwoning niet kan betalen. Bij een huurachterstand van 3 maanden of meer kunt u uw woning al worden uitgezet. Voordat de woning mag worden ontruimd, moet de huurovereenkomst door de rechter zijn ontbonden. Uw verhuurder heeft dan toestemming nodig van de rechter om u uit de woning te zetten. Soms kunt u woningontruiming voorkomen door de huurachterstand ineens te betalen, zelfs als de rechter al het ontruimingsvonnis uitgesproken heeft. Dit kan alleen als de verhuurder toestemt. De verhuurder heeft in deze het laatste woord.

Het kan voorkomen dat u de huur niet op tijd kan betalen. Dit kan om uiteenlopende redenen het geval zijn. Bijvoorbeeld omdat u werkloos bent geworden, u met onverwachte rekeningen bent geconfronteerd of u problemen hebt met de huurtoeslag. Ook kan het voorkomen dat u het overzicht over uw financiƫn kwijt bent en door de bomen het bos niet meer ziet. Uit ervaring weten we dat personen met schulden zich vaak schamen. Maar hoe langer u wacht, hoe groter de problemen worden.

Wat gaat er vooraf aan een woningontruiming bij huurachterstand
Bij een huurachterstand zal uw verhuurder hierover een brief sturen en de huur opzeggen.Voordat er overgegaan wordt tot ontruiming wordt er bijna altijd eerst een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De kosten van een deurwaarder komen voor rekening van de verhuurder. Het gaat daarbij om aanzienlijke kosten die bovenop de al bestaande huurschuld komen. Ons advies is dan ook om deze kosten te besparen en te voorkomen dat een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld moet worden. Tip: Ga in overleg met de verhuurder en vraag om een betalingsregeling.

Huisuitzetting
Als u er ook met de gerechtsdeurwaarder niet uitkomt, zal uiteindelijk de procedure tot ontruiming van de woning worden opgestart. In dat geval verzoekt de deurwaarder de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden en een ontruimingsvonnis uit te spreken. Vaak gaat de rechtbank al met dit verzoek akkoord wanneer er sprake is van drie maanden huurachterstand. Het totale bedrag van de huurachterstand is daarbij niet van belang. Ook als u uit de woning wordt gezet, moet u nog steeds de huurachterstand en de deurwaarderskosten betalen. Ook komen daar de kosten van de rechtbank bij, evenals de kosten die voortvloeien uit de ontruiming van de woning. Zolang u al deze kosten niet hebt betaald, blijft de zaak in handen van de gerechtsdeurwaarder. Dit kan indien nodig tientallen jaren duren.

Inschakelen hulpverlening bij schulden
De gemeente is verplicht inwoners met problematische schulden te helpen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kan uw gemeente schuldhulpverlening opstarten. U komt dan terecht in het vrijwillige minnelijk schuldentraject. Meer informatie vindt u op de website van het Juridisch Loket. Een schuldhulpverlener kan voor u afspraken maken met schuldeisers, waaronder uw verhuurder. Misschien kan uw schuldhulpverlener ontruiming voorkomen. Snelontruiming komt pas in beeld als het vonnis van de rechter uitgevoerd moet worden. Uiteraard hopen wij dat het niet zo ver hoeft te komen.  

Klantenservice

Helpdesk

Heeft u vragen over uw woningontruiming of verhuizing die u graag telefonisch wilt bespreken? Bel ons gerust. We denken graag met u mee.

  • Uw uitdaging en wensen bespreken
  • Vragen over uw woningontruiming
  • Locatiebezoek plannen

Contact