Woningontruiming Amsterdam Centrum

Snelontruiming is geregeld in het centrum van Amsterdam voor een woningontruiming. Om een woning efficiënt en snel leeg te halen werkt Snelontruiming met een verhuislift en containers. Soms kan dat betekenen dat een straat tijdelijk afgezet moet worden of dat er ergens gereden wordt waar dat normaal niet mag. Hiervoor is toestemming nodig van de gemeente. Deze ontheffing wordt ook wel een Tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) genoemd.

Tijdelijke Verkeersmaatregel (TVM):

  • Met een Tij­de­lij­ke Ver­keers­maat­re­gel (TVM) kunt u een weg la­ten af­zet­ten.
  • Met een TVM kunt u ook par­keer­vak­ken re­ser­ve­ren voor bij­voor­beeld het plaat­sen van een con­tai­ner. U kunt geen par­keer­vak­ken re­ser­ve­ren om au­to’s op neer te zet­ten. U mag al­leen la­den en los­sen en on­ge­veer 10 mi­nu­ten blij­ven staan.

Snelontruiming laat u van te voren weten of u deze ontheffing nodig heeft. Indien gewenst vraagt Snelontruiming de ontheffing voor u aan.

Lees er meer over op de site van de Gemeente Amsterdam

 

Call Now Button