fbpx

Auteur archieven: Kiki van Zetten

Woningontruiming expats

In het afgelopen jaar zijn gemiddeld meer expats hun baan kwijt geraakt vanwege Corona. Het is een lastige keuze. Blijven of terug naar huis gaan. Nu ook grote internationale bedrijven in nood verkeren, komt voor hen niet alleen het inkomen maar ook hun verblijfsstatus in gevaar. Nederland telt volgens de laatste cijfers van het CBS ongeveer 383 duizend ‘internationale kenniswerkers’, Dit komt neer op zo’n 4,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Aangezien het verblijfsrecht van expats buiten de EU is gekoppeld aan hun arbeidscontract, moeten ze Nederland verlaten als dat afloopt. Snelontruiming helpt bij de ontruiming van alle soorten woningen. Snelontruiming lost het praktische gedeelte op: spullen inpakken en versjouwen, tapijt of behang verwijderen, gaten in de muren vullen, lampen, gordijnen en gordijnrails verwijderen etc. etc. Snelontruiming biedt opleveringsgarantie. Dit houdt in dat de opleveringsinspectie door de verhuurder voor 100% goedgekeurd zal worden.

House Clearance Expats Lost your job, back home? This is especially a problem for expats who have lost their jobs due to the corona crisis. Now that large international companies are also in need, not only their income but also their residence status is at risk. According to the latest figures from Statistics Netherlands, the Netherlands has about 383 thousand “international knowledge workers”. This amounts to about 4.2 percent of the Dutch working population. Since the right of residence of expats outside the EU is linked to their employment contract, they must leave the Netherlands when that expires. Snelontruiming helps evacuate all types of homes. Snelontruimingsolves the practical part: packing and transporting things, removing carpet or wallpaper, filling holes in the walls, removing lamps, curtains and curtain rails, etc. etc. Snelontruiming offers a delivery guarantee. This means that the delivery inspection by the lessor will be 100% approved.

Woningontruiming bij huurachterstand

Wat gebeurt er als u de huur van uw huurwoning niet kan betalen. Bij een huurachterstand van 3 maanden of meer kunt u uw woning al worden uitgezet. Voordat de woning mag worden ontruimd, moet de huurovereenkomst door de rechter zijn ontbonden. Uw verhuurder heeft dan toestemming nodig van de rechter om u uit de woning te zetten. Soms kunt u woningontruiming voorkomen door de huurachterstand ineens te betalen, zelfs als de rechter al het ontruimingsvonnis uitgesproken heeft. Dit kan alleen als de verhuurder toestemt. De verhuurder heeft in deze het laatste woord.

Het kan voorkomen dat u de huur niet op tijd kan betalen. Dit kan om uiteenlopende redenen het geval zijn. Bijvoorbeeld omdat u werkloos bent geworden, u met onverwachte rekeningen bent geconfronteerd of u problemen hebt met de huurtoeslag. Ook kan het voorkomen dat u het overzicht over uw financiën kwijt bent en door de bomen het bos niet meer ziet. Uit ervaring weten we dat personen met schulden zich vaak schamen. Maar hoe langer u wacht, hoe groter de problemen worden. Wat gaat er vooraf aan een woningontruiming bij huurachterstand Bij een huurachterstand zal uw verhuurder hierover een brief sturen en de huur opzeggen.Voordat er overgegaan wordt tot ontruiming wordt er bijna altijd eerst een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De kosten van een deurwaarder komen voor rekening van de verhuurder. Het gaat daarbij om aanzienlijke kosten die bovenop de al bestaande huurschuld komen. Ons advies is dan ook om deze kosten te besparen en te voorkomen dat een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld moet worden. Tip: Ga in overleg met de verhuurder en vraag om een betalingsregeling. Huisuitzetting Als u er ook met de gerechtsdeurwaarder niet uitkomt, zal uiteindelijk de procedure tot ontruiming van de woning worden opgestart. In dat geval verzoekt de deurwaarder de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden en een ontruimingsvonnis uit te spreken. Vaak gaat de rechtbank al met dit verzoek akkoord wanneer er sprake is van drie maanden huurachterstand. Het totale bedrag van de huurachterstand is daarbij niet van belang. Ook als u uit de woning wordt gezet, moet u nog steeds de huurachterstand en de deurwaarderskosten betalen. Ook komen daar de kosten van de rechtbank bij, evenals de kosten die voortvloeien uit de ontruiming van de woning. Zolang u al deze kosten niet hebt betaald, blijft de zaak in handen van de gerechtsdeurwaarder. Dit kan indien nodig tientallen jaren duren. Inschakelen hulpverlening bij schulden De gemeente is verplicht inwoners met problematische schulden te helpen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kan uw gemeente schuldhulpverlening opstarten. U komt dan terecht in het vrijwillige minnelijk schuldentraject. Meer informatie vindt u op de website van het Juridisch Loket. Een schuldhulpverlener kan voor u afspraken maken met schuldeisers, waaronder uw verhuurder. Misschien kan uw schuldhulpverlener ontruiming voorkomen. Snelontruiming komt pas in beeld als het vonnis van de rechter uitgevoerd moet worden. Uiteraard hopen wij dat het niet zo ver hoeft te komen.  

Woningontruiming senioren

Snelontruiming is gespecialiseerd in het ontruimen van seniorenwoningen. Gaat uw moeder/vader of familielid verhuizen naar een verpleeghuis dan kunnen wij helpen bij het leegruimen en opruimen van de woning. Wij besparen u tijd, we doen het zware werk en werken snel en efficient.

Heeft u al nagedacht over de spullen, wat gaat mee en wat mag weg? Zijn er vrienden of familie die u kunnen helpen bij het leegruimen van de seniorenwoning? Wilt u zelf de waardevolle en persoonlijke spullen en papieren uitzoeken? Of heeft u liever dat wij deze apart leggen? Bij verhuizing gaat alles in overleg met de bewoner en familie.

Moet de aanleunwoning binnen een bepaalde tijd klaar zijn, dan passen we onze planning hierop aan. Als er een opleverings-inspectie komt van de verhuurder of instelling, bekijken we samen wat hiervoor nodig is. Haast kijk bij spoedontruiming

 

 

Woningontruiming bij emigratie

Woningontruiming bij emigratie, deze beslissing heeft u waarschijnlijk al een tijd terug genomen. Echter nadert het moment van vertrek. Naast al het geregel en afscheid van familie, vrienden en collega’s moet uw huis ook leeg gemaakt worden. “Wat doe ik met de rest van mijn inboedel” is een veel voorkomende vraag. Nadat u uw meest dierbare spullen uit de woning heeft gehaald, zorgt het team van Snelontruiming verder voor een spoedige, professionele ontruiming van de koop- of huurwoning. Timing en coördinatie spelen een belangrijke rol bij emigratie. Snelontruiming ontruimt zonder zorgen en beperkt overlast voor buren en andere bewoners tot een minimum. Snelontruiming is een landelijk erkend bedrijf gespecialiseerd in woning- en bedrijfsontruimingen. Snelontruiming biedt diverse mogelijkheden om uw inboedel (tijdelijk) op te slaan. Neem contact op!

Ontruiming met spoed

Door allerlei onvoorziene aanleidingen kan er een situatie ontstaan waarin er haast geboden is bij het ontruimen van een woning, seniorenflat, zorgkamer of bedrijfsruimte. Snelontruiming kan snel schakelen en past de planning hierop aan. Bij een opleveringsinspectie van de verhuurder of makelaar, bekijken we samen wat hiervoor nodig is. Snelontruiming werkt efficiënt, veilig en snel.

Voor particulieren: spullen inpakken en versjouwen, tapijt, vloeren of behang verwijderen, gaten in de muren vullen, verwijderen van vaste kasten of planken en ga zo maar door.

Voor bedrijven: Wij demonteren en verwijderen systeemwanden en plafonds, machines, stellingen, vloerbedekking, elektronica, koelinstallaties, kantoormeubilair enz.

Bij verhuizing, faillissement of overlijden; Snelontruiming helpt u om de ruimte leeg te maken. Bel ons op 088-80 40 355.  Of vul hier het offerteformulier in. U krijgt spoedig bericht van ons.

Ontruiming bij faillissement

Verkeert uw onderneming in zwaar weer? Snelontruiming biedt u een helpende hand bij de ontruiming of verhuizing van uw bedrijf. Snelontruiming helpt ondernemers in voor- en tegenspoed

In week 24 (8 tot en met 14 juni) zijn 60 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 11 minder dan in week 23. In de eerste 24 weken van 2020 zijn er 1.787 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 66 meer dan in dezelfde periode van 2019.

Een ruime meerderheid van ondernemers verwacht dat de economie in het derde kwartaal nog niet zal aantrekken vanwege de coronacrisis. Bijna de helft van niet-financiële bedrijven vreest zelfs voor het voortbestaan als de crisis langer aanhoudt.

Snelontruiming is een landelijk erkend bedrijf gespecialiseerd in bedrijfsontruimingen en sloopwerken bij faillissement. Snelontruiming werkt nauw samen met vastgoedmakelaars, beheerders en curatoren. Natuurlijk werken wij ook rechtstreeks voor bedrijven. Of het nu gaat om het ontruimen van een deel van het pand, het gehele pand of meerdere panden: Snelontruiming werkt efficiënt, veilig en snel. Net als bij particulieren, kan een bedrijfsontruiming na sluiting of faillissement gecombineerd worden met een verhuizing naar een nieuw pand of opslag.

 

 

Woningontruiming Amsterdam Centrum

Snelontruiming is geregeld in het centrum van Amsterdam voor een woningontruiming. Om een woning efficiënt en snel leeg te halen werkt Snelontruiming met een verhuislift en containers. Soms kan dat betekenen dat een straat tijdelijk afgezet moet worden of dat er ergens gereden wordt waar dat normaal niet mag. Hiervoor is toestemming nodig van de gemeente. Deze ontheffing wordt ook wel een Tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) genoemd.

Tijdelijke Verkeersmaatregel (TVM):

 • Met een Tij­de­lij­ke Ver­keers­maat­re­gel (TVM) kunt u een weg la­ten af­zet­ten.
 • Met een TVM kunt u ook par­keer­vak­ken re­ser­ve­ren voor bij­voor­beeld het plaat­sen van een con­tai­ner. U kunt geen par­keer­vak­ken re­ser­ve­ren om au­to’s op neer te zet­ten. U mag al­leen la­den en los­sen en on­ge­veer 10 mi­nu­ten blij­ven staan.

Snelontruiming laat u van te voren weten of u deze ontheffing nodig heeft. Indien gewenst vraagt Snelontruiming de ontheffing voor u aan.

Lees er meer over op de site van de Gemeente Amsterdam

 

Woningontruiming Corona

Snelontruiming is gespecialiseerd in het ontruimen van besmette woningen. Wij volgen de protocollen volgens het RIVM om onze werknemers en klanten tegen het corona virus te beschermen. Bij Bezemschoon zijn we met extra maatregelen en gepaste voorzichtigheid ‘gewoon’ aan het werk. Dat betekent geen hand geven en afstand houden, daarnaast dragen we handschoenen, een mondkapje en eventueel beschermende kleding. Conform de RIVM richtlijnen wordt er niet gewerkt in zorginstellingen en worden werkzaamheden hier uitgesteld tot nadere berichtgeving. Is de bewoner overleden aan Corona; dan zullen we alle spullen desinfecteren en systematisch inpakken en deze naar een opslag brengen zodat u later in alle rust kan bepalen wat u wilt behouden en wat weg mag. Dat doen we in overleg, samen met u.

Wij ontruimen alle soorten woningen huur of koop maar ook, tuinhuisjes, bergingen, zolders, tuinen enz.. Het praktische gedeelte kunnen wij voor u oplossen: spullen inpakken en versjouwen, tapijt of behang verwijderen, gaten in de muren vullen, verwijderen van vaste kasten of planken, gordijnen en -rails weghalen en ga zo maar door.

Snelontruiming gelooft niet in afgedankte producten. Deze zijn namelijk de start van iets nieuws. Een nieuw product, een oud product in een nieuwe jas of een bron van duurzame energie. Wij geven uw inboedel graag een tweede leven. Dat doen we op maat. Op basis van uw wensen, samen met u.

Werkwijze bij huis leeghalen tijdens Corona
Snelontruiming maakt met u een afspraak. Wij gaan vrijblijvend langs in het leeg te halen huis. Een transparante offerte volgt snel. Zo weet u precies wat het kost en wanneer het mogelijk is. Na akkoord wordt de ontruiming ingepland en gaan we voor u aan de slag. Wij leveren bezemschoon op; d.w.z. dat alle losse zaken uit de woning verwijderd zullen zijn en alle ruimtes schoongeveegd. Heeft u haast? kijk bij spoedontruiming.

Duurzame woningontruiming
Snelontruiming heeft jarenlange ervaring en heeft de juiste kanalen in recycle-land. Wij hebben goed contact met de kringloop, goede doelen en met onze eigen No-Time-To-Waste-shop. Zo draagt elke ontruiming bij aan een duurzamer milieu. Goederen die kapot of niet meer bruikbaar zijn, worden op een duurzame manier verwerkt.

Waarom kiezen voor Snelontruiming?

 • Snel aan de slag met inachtneming van RIVM
 • Onze klanten geven ons een 9,8!
 • Familiebedrijf met jarenlange ervaring. Onderdeel van de Van Paridon Groep
 • Persoonlijke service op maat
 • We leveren woning en bedrijfsontruimingen  door heel Nederland
 • We leveren uw pand bezemschoon en ongestoffeerd op
 • We zorgen voor duurzame afvoer en hergebruiken zoveel mogelijk van de inboedel
 • We verzorgen kleine verhuizingen
 • Ook inzetbaar voor klein sloop- en/of demontagewerkzaamheden

Snelontruiming helpt u om de ruimte leeg te maken tijdens Corona. Bel ons op 088-80 40 355.  Of vul hier het offerteformulier in. U krijgt spoedig bericht van ons.

Call Now Button